بدن ما مبحث علوم پایه چهارم

مقاله عنوان شده در رابطه با بدن ما مبحث علوم پایه چهارم دبستان می باشد که توسط دانش آموز نگار امید ارائه شده است در این مقاله در رابطه دستگاه تنفس بدن انسان که از چه اجزایی تشکیل شده و هر قسمت چه کارهایی انجام می دهد و دستگاه گردش خون انسان و قسمت های مختلف آن و شرح کار انجام شده در این قسمت و اینکه برای حفظ سلامتی بدن چه کارهایی انجام دهیم ارائه شئه است .

جهت ادامه مقاله دراین قسمت کلیک نمایید.

 

 

تهیه کننده : نگار امید

تایید کننده مطالب : خانم فاطمه خرمکی آموزگار پایه چهارم


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 1/20