آموزش سامانه مدبر

مقاله در رابطه با آموزش قسمت های مختلف سامانه مدبر جهت آشنایی اولیاء می باشد . در این مقاله قسمت های مختلف سامانه به صورت تصویری نشان داده شده است و اولیاء می توانند با استفاده از تصاویر با هرقسمت از سمانه آشنا شوند و دانش آموزان می توانند از قسمت تکالیف ، تکالیف ارائه شده توسط معلمان را انجام دهند ودر قسمت کارنامه نمرات خود را مشاهده نمایند.

جهت ادامه مقاله اینجا کلیک نمایید.

 

تهیه کننده : محبوبه حسینی معاون اجرایی

تایید کننده مطالب : محبوبه حسینی معاون اجرایی


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 6.3/20