ویبنار آموزشی طرح کوچ با دعوت از جناب آقای دکتر اصغری

در روز دوشنبه 30 فروردین 1400 درراستای اجرای طرح کوچ ( طرح کنترل وزن و چاقی دانش آموزان ) که در جهت سوق دادن دانش آموزان و اولیا به سمت سبک زندگی سالم وفعال اجرا شده است ودر این راستا قد و وزن دانش آموزان طی دو مرحله در سامانه سناد ثبت شده است به همین خاطر جهت آشنایی بیشتر اولیا با این طرح از جناب آقای دکتر اصغری دکترای متابولیسم تغذیه و ورزشی دعوت به عمل آورده شد تا در ویبنار آموزشی که  از طریق لایو شاد و اسکای روم برگزار گردید به ایراد صحبت هایی در این زمینه بپردازند وایشان در این رابطه با تغییر عادات رفتاری و کنترل تغذیه وافزایش فعالیت های ورزشی که متاسفانه با توجه به شیوع کرونا و خانه نشینی کمتر شده است صحبت نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20